Artikkelit käyttäjältä

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2019

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen takia. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 euroa kuukaudessa, Kainuun Soten alueella 402,34 euroa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81 euroa kuukaudessa, Kainuun Soten alueella 800,49 euroa. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain palkkakertoimella. Vuodelle […]