Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen takia. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 euroa kuukaudessa, Kainuun Soten alueella 402,34 euroa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81 euroa kuukaudessa, Kainuun Soten alueella 800,49 euroa.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain palkkakertoimella. Vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391 ja vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riitta Saksanen, p. 0295 163 680, riitta.saksanen(at)stm.fi tai
1.1.2018 alkaen neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 0295 163 405, anne-mari.raassina(at)stm.fi