OmaisOiva-toiminta on omaishoitajien voimavaroja tukeva toimintamuoto, jota pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähellä omaishoitajaa. OmaisOiva-toimintaa on ympäri Suomea, tällä hetkellä OmaisOiva toimii 31 paikkakunnalla. Kohderyhmänä ovat julkisen tuen piirissä olevat omaishoitajat, omaishoitajat, jotka ovat jääneet julkisen tuen ulkopuolelle, vasta-aloittaneet omaishoitajat, sekä omaishoitajat, joiden omaishoitajuus on päättynyt.

OMAISOIVAN MISSIO:

 OmaisOivan tehtävänä on toimia omaishoitajien, sekä läheisten aseman parantamiseksi, sekä kehittää tarvittavaa toimintaa alueellamme, omaishoitajien hyvinvoinnin edistämiseksi.

OMAISOIVAN ARVOT:

TOIMINNAN LAADUKKUUS

Asiakas on toiminnassa keskiössä. Hän tulee kuulluksi ja voi aidosti vaikuttaa toimintaan. Keräämme jatkuvaa palautetta toiminnasta, jonka pohjalta toimintaa suunnitellaan ja kehitetään tarvelähtöisesti.

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Tarjoamme matalan kynnyksen monipuolisia palveluita, joista asiakas voi valita itselleen sopivat. Toiminnassa kunnioitamme yksilön/ryhmän valintoja ja oikeutta vaikuttaa itseensä liittyvissä asioissa.

YHDENVERTAISUUS

Kaikki asiakkaamme ovat samanarvoisia. Pyrimme kehittämään palvelujamme siten, että kykenemme tarjoamaan palveluja yhdenvertaisesti kaikissa kunnissa.

LUOTTAMUS

Toimintamme on luotettavaa ja luottamus tuo turvallisuutta. Kehitämme toimivia rakenteita ja oikeudenmukaisia toimintatapoja. Toiminnassa on yhteiset säännöt, jotka ovat kaikille samat ja kaikkien tiedossa.

YHTEISÖLLISYYS

Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan asiakkaiden välistä suhdetta, jota yhteisön jäsenet pitävät arvokkaana. Toiminnassamme yhteisöllisyys koostuu vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä, vertaistuen antamisesta ja saamisesta, sekä toisten kunnioittamisesta. Toimintaan on helppo tulla mukaan.