omaisoiva

 

                                    Vapaaehtoistyöhön et tarvitse erityistaitoja, riittää kun olet oma itsesi ja välität.

Tavoitteenamme on tarjota vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille omanlaisensa areena toimia omaishoitajien tukena arjen jaksamisessa ja hyvinvoinnissa.

Vapaaehtoistehtäviä varten meillä on luotu työnkuvat, monipuolinen perehdytys tehtäviin ja mahdollisuus kouluttautua mm. vertaisryhmän ohjaajaksi (valtakunnallinen koulutus) sekä vahva tukiverkosto vapaaehtoistoiminnassa jaksamisen ja viihtymisen tueksi.

Vapaaehtoisuuden työnkuvia mm.                                             Vapaaehtoisuuden tukimuotoja mm.

Vertaisryhmien ohjaajat                                                                  Haastattelut

Ovet -valmennus® ohjaajat                                                            Perehdyttäminen

OmaisOiva -kioski vapaaehtoiset                                                   Työnohjaus

OmaisOiva -kahvila vapaaehtoiset                                                 Virkistystoiminta

Mentorit                                                                                          Koulutus

Vertaistukihenkilöt                                                                          Yksilökeskustelut

Puhelinrinki vapaaehtoiset

Tukihenkilöt

Markkinointi ja viestintä

Tapahtuma vapaaehtoiset

 

OmaisOivan vapaaehtoistyö on moninaista, voit tulla avuksi ihan vaikka keittämään kahvia, juttelemaan, järjestämään tapahtumia, tiedottamaan tai jos sinulla on joku harrastus, niin kertomaan vaikka siitä. Osa vapaaehtoisistamme on mahdollistanut omaishoitajalle myös muutaman tunnin irtioton kotoa, sijaistamalla omaishoitajaa. 

TULE MUKAAN ILOISEEN JOUKKOOMME, ETSITÄÄN YHDESSÄ JUURI SINULLE SOPIVA TEHTÄVÄ!

 

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on määritellyt OmaisOivan teemaksi vuodelle 2017 Vapaaehtoistoiminnan. Teemavuoden 2017 tavoitteena on tukea ja vahvistaa vapaaehtoisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa OmaisOiva -toiminnan kautta omaishoitajien hyvinvointiin.

Kainuun OmaisOivan vapaaehtoistoiminnasta lisää voi kysellä Ailalta, p. 044 9751 913, toimisto@kainuunomaiset.fi.

Tervetuloa mukaan toimintaan, yhdessä tekemisen iloon