standard-title Yhdistys

Yhdistys

Tehtävä

Yhdistys on perustettu 19.10.1999

Yhdistyksen toiminta-alue on Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka ja Ristijärvi. Jäseniä on 207. Yhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö on Omaishoitajaliitto.

Omaishoitajaliittoon kuuluu 70 paikallisyhdistystä, joissa on n. 12000 henkilöjäsentä. (v. 2017)

Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen tehtävänä on toimia omaishoitajien sekä läheisten aseman parantamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kehittää tarvittavaa toimintaa alueellamme.

Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ovat mukana kehittämistyössä, jota tehdään STEA:n tuella. Kehittämistyöllä luodaan uusia toimintamuotoja jotka tuovat vahvuutta omaishoitajien toimijuuteen ja osallisuuteen. OmaisOiva- toiminta, omaishoitajia tukeva lähialuetoiminta on käynnistynyt 1.4.2014.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sääntömääräiset kokoukset. Kevätkokous on viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Hallituksen tehtävä on valmistella ja valvoa yhdistyksen toimintaa ja taloutta sekä visioida tulevaisuuden toimintaa. Kainuun sote- kuntayhtymän järjestöavustuksella mahdollistetaan liikuntaryhmien monipuolistamista.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot: Itsemääräämisoikeus, Yhdenvertaisuus, Yhteisöllisyys, Luottamus ja Toiminnan laadukkuus.

Toiminta

Yhdistyksen toiminnan perustehtäviä ovat yhdistyksen säännöissä määrittyvät toiminnat, joiden mukaan yhdistys

 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien ja läheisten elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi.
 • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu-, ja koulutustoimintaa
 • harjoittaa ja edistää kokeilu- ja kehittämistoimintaa
 • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille
 • järjestää omaishoitajille ja läheisille ryhmätoimintaa, leirejä lomia matkoja ja muuta virkistystoimintaa sekä ylläpitämään kokoontumistiloja
 • otetaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpannaan asianmukaisen luvan saatua varainkeräystä, arpajaisia ja myyjäisiä

Yhdistys tarjoa jäsenilleen:

 • virkistyspäiviä, retkiä jäsenhintaan
 • ohjausta, neuvontaa
 • vertaistukea
 • liiton loma- ja kuntoutuskursseja
 • yhdistyksen toiminnasta/tapahtumista tiedotetaan Koti-Kajaanissa sekä kuntien paikallislehdissä. Toiminnasta saa tietoja yhdistyksen www sivuilta.
 • toimintaa kehitetään koko ajan jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Johtokunnan jäsenistä koostuva virkistysryhmä suunnittelee ja toteuttaa retkiä ja virkistystapahtumia
 • valtakunnallisia teemaviikkkoja kuten  Vanhusten viikkoa ja Omaishoitajaviikkoa vietetään eri ohjelmien muodossa

Jäsenille

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla. 

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa omaishoidosta kiinnostunut. Liittymällä paikallisyhdistyksen jäseneksi liityt samalla myös valtakunnalliseen Omaishoitajaliittoon, joka toimii paikallisyhdistysten keskusjärjestönä.

Yhdistyksen jäsenyys on tärkeä tietokanava. Voit tavata toisia omaishoitajia ja läheisiä. Jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen jäsenenä saat liiton Lähellä lehden kotiisi.

Jäsenmaksu 25 €

Täytä jäsenhakemus tästä.

Jäsenetuja


Liiton julkaisema LÄHELLÄ- lehti 4 kertaa vuodessa, josta saat tietoa, ohjausta ja neuvontaa omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa.

Mahdollisuus vaikuttaa omaishoitajien aseman parantamiseen.

Liiton tarjoama ohjaus ja neuvonta mm. lakiapu

Mahdollisuus hakeutua Liiton, Kelan ja sosiaalisten lomajärjestöjen järjestämille kuntoutus- ja virkistyslomille. Jäsenenä saat etuja osallistuessasi retkille ja tapahtumiin.

Seuraavat liikkeet tukevat yhdistyksen toimintaa myöntämällä alennuksia tuotteista ja palveluista yhdistyksen jäsenkortilla: Lehtikankaan apteekki ja Kajaanin Digikuvapiste.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Edunvalvonta on niin yhdistyksen kuin Omaishoitajaliitonkin keskeinen toimintamuoto. Liiton aluevastaava Kukka-Maaria Lepistö toimii yhdyshenkilönä yhdistyksen ja Liiton välillä tiedottaen Liiton valtakunnallisista linjauksista. Aluevastaavan yhteystiedot ovat puh. 020 7806588. Yhdistys seuraa aktiivisesti kunnallista päätöksentekoa omaishoidonkysymyksissä.

Vaikuttaminen
Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma on vuosina 2014- 2020 toteuttava ohjelma, jossa linjataan omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet sekä lainsäädölliset ja muut kehittämistarpeet. Ohjelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota omashoitajien aseman vanhvistamiseen, yhdenvertaisuuteen asuinpaikasta riippumatta, jaksamisen tukemiseen ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseeen. Kelan ja kuntien edellytetään lisäävän ja kehittävän omaistaan hoitavien kuntoutusta. Ohjelmassa esitetään säädettäväksi laki sopimusomaishoidosta.