Etusivu 9 Ajankohtaista 9 KELAN VUONNA 2021 ALKAVIA OMAISHOITAJIEN PARIKURSSEJA HYVINVOINTI SAMMOSSA

KELAN VUONNA 2021 ALKAVIA OMAISHOITAJIEN PARIKURSSEJA HYVINVOINTI SAMMOSSA

21.01.2021

Kuntoutus on tarkoitettu kaikille omaishoitajille, jotka hoitavat päivittäin läheistään, joilla on kunnan kanssa sopimus sekä myös heille, joilla ei ole kunnan kanssa laadittua omaishoitajasopimusta.
Huomioitavaa on, että lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä ei tarvita hakemuksen liitteeksi.

 

Aikuisen omaishoitajan parikurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaalle omaishoitajalle, joka hoitaa päivittäin aikuista läheistään. Hän voi olla työelämässä, opiskelemassa tai eläkkeellä. Omaishoitajan parikurssi toteutetaan ryhmässä moniammatillisena kuntoutuksena.

Omaishoitaja tarvitsee tukea elämäntilanteensa hallintaan sekä keinoja, apua ja valmennusta omaishoitajuudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja niistä selviytymiseen. Kuntoutukseen osallistuvalla asiakkaalla on omaishoitajuudesta aiheutuvan kuormituksen vuoksi arjen toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus alentunut tai vaarassa alentua. Hänellä on uupumisoireita tai uupumista, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Omaishoitaja osallistuu parikurssille yhdessä aikuisen omaishoidettavansa (asiakkaan puoliso, omainen tai läheinen) kanssa. Läheisen osallistuminen mahdollistaa omaishoitajan osallistumisen kuntoutukseen.

 

Omaishoitajien kuntoutuksessa asiakas saa:

o      tukea elämäntilanteeseensa

o      tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen

o      voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa

elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

 

Asiakkaan ja läheisen kuntoutus toteutetaan kuntoutuslaitoksessa avokuntoutuksena tai laitoskuntoutuksena, kolmessa viiden (5) vuorokauden jaksoissa.

Lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä ei tarvita hakemuksen liitteeksi. Asiakas toimittaa Hyvinvointi Sammolle kuntouksen alkaessa omasta terveydentilastaan hoitokertomuskopion terveydenhuollosta tai asiakkaalta voidaan pyytää kuntoutuksen aikana kirjallinen lupa Kanta-asioinnin terveystietoihin, jos se on asiakkaan kuntoutuksen toteutuksen kannalta tärkeää.

 

Hakemus tehdään Kelan lomakkeelle KU132.

 

Lisätietoja:

Hyvinvointi Sampo

Väinämöinen 2, 88900 Kuhmo

puh. 08-655 7111 (neuvonta), 040-8491 569 (ajanvaraus)

www.hyvinvointisampo.fi