Hyvinvointi Sammon omaishoitajien parikurssit 2022

19.01.2022

OMAISHOITAJIEN PARIKURSSIT

 

Aikuisen omaishoitajan parikurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaalle omaishoitajalle, joka hoitaa päivittäin aikuista läheistään. Hän voi olla työelämässä, opiskelemassa tai eläkkeellä. Omaishoitajan parikurssi toteutetaan ryhmässä moniammatillisena kuntoutuksena.

 

Omaishoitaja tarvitsee tukea elämäntilanteensa hallintaan sekä keinoja, apua ja valmennusta omaishoitajuudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja niistä selviytymiseen. Kuntoutukseen osallistuvalla asiakkaalla on omaishoitajuudesta aiheutuvan kuormituksen vuoksi arjen toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus alentunut tai vaarassa alentua. Hänellä on uupumisoireita tai uupumista, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

 

Omaishoitaja osallistuu parikurssille yhdessä aikuisen omaishoidettavansa (asiakkaan puoliso, omainen tai läheinen) kanssa. Läheisen osallistuminen mahdollistaa omaishoitajan osallistumisen kuntoutukseen.

 

OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUKSESSA ASIAKAS SAA:

  • tukea elämäntilanteeseensa

  • tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen

  • voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa

 

Asiakkaan ja läheisen kuntoutus toteutetaan kuntoutuslaitoksessa avokuntoutuksena tai laitoskuntoutuksena, kolmessa viiden (5) vuorokauden jaksoissa.

 

Lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä ei tarvita hakemuksen liitteeksi. Asiakas toimittaa Hyvinvointi Sammolle kuntoutuksen alkaessa omasta terveydentilastaan hoitokertomuskopion terveydenhuollosta tai asiakkaalta voidaan pyytää kuntoutuksen aikana kirjallinen lupa Kanta-asioinnin terveystietoihin, jos se on asiakkaan kuntoutuksen toteutuksen kannalta tärkeää.

 

Hakemus tehdään Kelan lomakkeelle KU132.

 

Lisätietoja:
Hyvinvointi Sampo, Väinämöinen 2, 88900 KUHMO
p. 08-655 7111 (neuvonta), 040-8491 569 (ajanvaraus)
www.hyvinvointisampo.fi

 

PARIKURSSIEN AJANJAKSOT 2022:

Kurssi nro 83286
1. 09.05.2022 13.05.2022
2. 10.10.2022 14.10.2022
3. 06.02.2023 10.02.2023


Kurssi nro 83287
1. 27.06.2022 01.07.2022
2. 24.10.2022 28.10.2022
3. 20.03.2023 – 24.03.2023


Kurssi nro 83288
1. 22.08.2022 26.08.2022
2. 09.01.2023 13.01 .2023
3. 08.05.2023 12.05.2023


Kurssi nro 83289
1. 19.09.2022 – 23.09.2022
2. 23.01.2023 – 27.01.2023
3. 12.06.2023 16.06.2023


Kurssi nro 83290
1. 17.10.2022 21.10.2022
2. 13.02.2023 17.02.2023
3. 26.06.2023 – 30.06.2023


Kurssi nro 83291
1. 07.11.2022 11.11.2022
2. 27 .03.2023 – 31.03.2023
3. 07.08.2023 11.08.2023


Kurssi nro 83292
1. 28.11.2022 02.12.2022
2. 17.04.2023 21.04.2023
3. 21.08.2023 – 25.08.2023