Mentorit tukena omaishoitajan matkalla

4.10.2023

Mentoritoiminta Kainuun omaishoitajien tukena

Mentorointi on rinnalla kulkemista, vuorovaikutussuhde, jossa jaetaan tietoa ja kokemuksia.

Omaishoitajien mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten keskustelujen avulla. Se pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää molempien osapuolien sitoutumista.

Kainuussa OmaisOivan rinnalla kulkijoina toimivat eläkkeellä olevat sairaanhoitajat. 

Kainuun ensimmäinen omaishoitajien ryhmä on käynnistynyt vuonna 2017. Tavoitteellisessa rinnalla kulkemisessa on selkeä päämäärä, jolloin laaditaan myös yhteinen sopimus, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat tapaamisiin ja luottamuksellisuuteen.  

Mentorien tehtävä on:

  • olla omaishoitajan rinnallakulkija, ei avustajana omaishoitotilanteessa
  • olla tukena näkökulmien ja mahdollisuuksien etsimisessä
  • kannustaa tiedon etsimiseen  
  • rohkaista ja vahvistaa omaishoitajuutta
  • olla valmis antamaan oman kokemuksensa, tietonsa ja taitonsa hyödynnettäväksi omaishoitajuuden polulle.

Mentoroinnin tarkoituksena on:

  • jaksamisen keinojen löytyminen ja hyödyntäminen
  • keskustelu rauhassa omista asioista
  • päästä yhteistyöllä eteenpäin.
  • tukea omaishoitajan hyvinvointia ​

Lisätietoja:
OmaisOiva-toiminnanvastaava Päivi Oikarinen, puh. 044 9751 913
Kainuun seniorisairaanhoitajat Vuokko Matero, puh. 040 0858 042

Toimimme yhteistyössä Kainuun sairaanhoitajat ry:n kanssa. Kainuun sairaanhoitajat ry on yksi Sairaanhoitajaliiton kuudestatoista alueyhdistyksestä. Alueyhdistys kehittää jäsenten hoitotyön asiantuntemusta ja lisää ammatillista hyvinvointia. Alueellinen toiminta on vapaaehtoista, jäseniään lähellä ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen ja verkostomaiseen toimintaan.

Kainuun Omaiset ja Läheiset ry:n OmaisOiva-hanketta rahoittaa STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys). OmaisOiva-ryhmä- ja kahvilatoimintaa on Kainuussa jo kymmenessä Kainuun kunnassa. Omaishoitajien kokemusten perusteella omaishoitajilla on tarve myös henkilökohtaiseen ohjaukseen, tukeen ja keskusteluun ryhmämuotoisen toiminnan rinnalle.